• Giải thưởng tháng 1/2019

  Giải thưởng tháng 1/2019

  12/02/2019 00:00:47

  Giải thưởng được trao cho người có tổng số điểm cao nhất

 • Giải thưởng tháng 12/2018

  Giải thưởng tháng 12/2018

  05/01/2019 15:55:08

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất

 • Giải thưởng tháng 11/2018

  Giải thưởng tháng 11/2018

  05/12/2018 00:00:33

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất

 • Giải thưởng tháng 10/2018

  Giải thưởng tháng 10/2018

  02/11/2018 09:11:17

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất và có mã dự thưởng may mắn nhất.

 • Giải thưởng tháng 9/2018

  Giải thưởng tháng 9/2018

  02/10/2018 09:05:14

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất và có mã dự thưởng may mắn nhất.

 • Giải thưởng tháng 6/2018

  Giải thưởng tháng 6/2018

  06/07/2018 15:51:14

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất và có mã dự thưởng may mắn nhất.

 • Giải thưởng tháng 5/2018

  Giải thưởng tháng 5/2018

  07/06/2018 11:53:31

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất và có mã dự thưởng may mắn nhất.

 • Giải thưởng tháng 4/2018

  Giải thưởng tháng 4/2018

  25/05/2018 14:00:18

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất và có mã dự thưởng may mắn nhất.