CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là những thông tin về tên, ngày tháng năm sinh hoặc là những ghi chép, mô tả, con số đặc trưng cho từng cá nhân mà dựa vào đó có thể nhận biết được cá nhân đó (bao gồm cả những thông tin mà nếu chỉ dựa vào đó không đủ để xác định nhưng có thể dễ dàng kết hợp đối chiếu với các thông tin khác để nhận biết được cá nhân đó).

2. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
- Về việc thu thập thông tin cá nhân:
Chúng tôi chỉ tiến hành thu thập thông tin trên nguyên tắc có sự đồng ý của bạn và để bạn nắm rõ mục đích sử dụng thông tin đó, quản lý và sử dụng thông tin một cách thích hợp, chính xác trong phạm vi cho phép. Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin cho công ty chúng tôi là tùy theo ý muốn của bạn, không có điều kiện ràng buộc gì. Tuy nhiên, nếu bạn không thể cung cấp những thông tin mà công ty chúng tôi yêu cầu thì có thể bạn sẽ không được nhận một số hoặc tất cả các thông tin và dịch vụ của chúng tôi.

- Về việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân:
Theo nguyên tắc, thông tin cá nhân của bạn sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của bạn.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp thông tin sẽ được cung cấp cho bên thứ ba nếu như bạn giành được phần thưởng do bên thứ ba đó tài trợ và họ yêu cầu thông tin của bạn để vận chuyển tặng phẩm.

Khi có yêu cầu cung cấp thông tin bởi cơ quan pháp luật, Ban quản trị sẽ tiến hành cung cấp thông tin của bạn nếu nhận thấy yêu cầu là thỏa đáng.

- Về việc sử dụng Cookies:
Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu được lưu trong ổ cứng máy tính của bạn, Việc sử dụng cookies nhằm mục đích giản lược công đoạn gõ tên đăng nhập và mật khẩu mỗi lần bạn ghé thăm website. Những thông tin được thu thập bởi cookies sẽ chỉ được sử dụng để cung cấp dịch vụ của UGAME (với sự đồng ý của bạn) và không bao giờ dùng cho mục đích khác.

3. Những biện pháp ngăn ngừa việc xảy ra vấn đề và cách khắc phục
Nhằm phòng tránh những vấn đề liên quan đến việc đăng nhập trái phép, làm mất, sai lệch hoặc rò rỉ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi tạo ra một hệ thống quản lý thông tin cá nhân với dữ liệu cung cấp bởi chính bạn và có sự đồng ý của bạn với mọi sự thay đổi.

Khi xảy ra những vấn đề bất thường liên quan đến thông tin của bạn tại UGAME, bạn hãy sử dụng hệ thống liên lạc khẩn cấp của chúng tôi tại website và tiến hành theo trình tự để ngay lập tức tìm ra nguyên nhân và các biện pháp khắc phục.

4. Về việc tuân thủ các quy định pháp luật
Với mục đích bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi tạo ra một trang “Thông tin cá nhân” trên website UGAME. Chúng tôi cam kết tuân theo những điều khoản pháp luật liên quan tới các thông tin cá nhân, các nguyên tắc chỉ đạo cùng với hệ thống quản lý thông tin cá nhân, nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn.

5. Về việc liên tục cải thiện hệ thống quản lý thông tin cá nhân
Để đảm bảo sự quản lý thông tin cá nhân thường xuyên và tốt nhất phù hợp với tình hình xã hội và sự phát triển kỹ thuật, công ty chúng tôi liên tục cập nhật và cải thiện hệ thống quản lý và cách xử lý thông tin cá nhân.

6. Về việc truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân
Tại UGAME, những yêu cầu về việc công khai, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân được tiến hành thông qua mục "Trang cá nhân". Những yêu cầu này sẽ được tiến hành dựa trên việc đối chiếu, tham khảo với luật pháp, quan điểm xã hội. Bên cạnh đó, bạn có thể tự chỉnh sửa , xóa thông tin cá nhân của mình trực tiếp trên website của công ty chúng tôi.

7. Về việc công khai sử dụng thông tin cá nhân
Mục đích của công ty chúng tôi là khảo sát, thu thập ý kiến, thái độ của các thành viên về sản phẩm, dịch vụ; xử lý những thông tin đó theo phép xác suất thống kê nhằm cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp và đoàn thể. Những thông tin thu thập được được xử lý thành số liệu thống kê, không sử dụng dưới hình thức dữ liệu có thể nhận biết được từng cá nhân. Những cá nhân muốn tham gia cộng đồng trả lời khảo sát của UGAME phải đăng ký làm thành viên trước đó.

8. Sự thay đổi về chính sách
Để phù hợp với các nhu cầu phát triển của công ty cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng (nếu có), chúng tôi có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới. Do đó, thành viên tham gia đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này.

10. Giới hạn nội dung chính sách bảo mật
Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại website UGAME , không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại UGAME. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba. Do đó, Chúng tôi đề nghị Thành viên nên xem trước nội dung của “Chính sách bảo mật” này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.

11. Thông tin phản hồi và liên hệ
Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Thành viên về “Chính sách bảo mật” này. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email Phòng hỗ trợ khách hàng của UGAME