Giải thưởng CTKM Uwin 07/2021 - 10/2021
Giải thưởng CTKM Uwin 07/2021 - 10/2021
12/10/2021 10:30:59

Xin chúc mừng tất cả những người chơi đã trúng giải thưởng Uwin thời gian từ 10/07/2021 - 07/10/2021:

Thông tin người chơi trúng giải:

STT

Chu kỳ giải tuần

Thuê bao trúng giải

Từ ngày Đến ngày
1 10-07-2021 16-07-2021 8498781xxxx
2 17-07-2021 23-07-2021 8498791xxxx
3 24-07-2021 30-07-2021 8497679xxxx
4 31-07-2021 06-08-2021 8498949xxxx
5 07-08-2021 13-08-2021 8432924xxxx
6 14-08-2021 20-08-0202 8436630xxxx
7 21-08-2021 27-08-2021 8498151xxxx
8 28-08-2021 03-09-2021 8496190xxxx
9 04-09-2021 10-09-2021 8437804xxxx
10 11-09-2021 17-09-2021 -
11 18-09-2021 24-09-0202 -
12 25-09-2021 01-10-2021 -
13 02-10-2021 07-10-2021 -
       

STT

Chu kỳ giải tháng

Thuê bao trúng giải

Từ ngày Đến ngày
1 10-07-2021 08-08-0202 8498781xxxx
2 09-08-2021 07-09-2021 8498949xxxx
3 08-09-2021 07-10-2021 -
       

STT

Chu kỳ giải Đặc biệt

Thuê bao trúng giải

Từ ngày Đến ngày
1 10-07-2021 07-10-2021 -

 

Lưu ý, để có thể thuận tiện trong việc trao giải, các bạn cần nhanh chóng cung cấp cho Ban tổ chức những thông tin bản thân khớp với Chứng minh thư nhân dân. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, Ban tổ chức sẽ sắp xếp trao giải thưởng cho các bạn trong thời gian sớm nhất.Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các thuê bao đã trúng giải

 

Tin tức liên quan

Không có game nào được tìm thấy.