Giải thưởng

Danh sách nhận giải thưởng

STT Số Điện Thoại Nhận Thưởng Ngày Giờ
1 0973444xxx 5.000đ 20/10/2018 22:02:54
2 0356666xxx 5.000đ 20/10/2018 08:36:21
3 0988230xxx 5.000đ 20/10/2018 06:32:07
4 0355587xxx 5.000đ 19/10/2018 10:10:04
5 0375678xxx 5.000đ 19/10/2018 08:16:57
6 0976354xxx 5.000đ 18/10/2018 12:14:06
7 0332222xxx 5.000đ 18/10/2018 00:05:15
8 0326943xxx 5.000đ 17/10/2018 12:27:44
9 0353510xxx 5.000đ 15/10/2018 19:39:39
10 0961439xxx 5.000đ 15/10/2018 02:25:22
 • KLC
  1,783 điểm
 • Lâm Đồng
  1,512 điểm
 • 84974513xxx
  1,503 điểm
 • 4
  84332222xxx
  1,454 điểm
 • 5
  84965405xxx
  1,280 điểm
 • 6
  Phạm nhung
  1,254 điểm
 • 7
  84362481xxx
  1,249 điểm
 • 8
  84969326xxx
  1,240 điểm
 • 9
  84984787xxx
  1,115 điểm
 • 10
  84976354xxx
  1,021 điểm
 • KLC
  5,908 điểm
 • Lâm Đồng
  5,057 điểm
 • 84974513xxx
  4,969 điểm
 • 4
  84969326xxx
  4,256 điểm
 • 5
  84965405xxx
  3,846 điểm
 • 6
  Phươc Le Huu
  3,424 điểm
 • 7
  Uyên
  3,173 điểm
 • 8
  Thế Phương
  2,949 điểm
 • 9
  84392229xxx
  2,770 điểm
 • 10
  84332222xxx
  2,572 điểm