Giải thưởng

Danh sách nhận giải thưởng

STT Số Điện Thoại Nhận Thưởng Ngày Giờ
1 0373491xxx 5.000đ 19/11/2018 05:52:49
2 0987445xxx 5.000đ 17/11/2018 15:41:10
3 0973444xxx 5.000đ 15/11/2018 01:27:25
4 0389939xxx 5.000đ 14/11/2018 21:20:16
5 0396971xxx 5.000đ 14/11/2018 12:39:35
6 0869079xxx 5.000đ 12/11/2018 21:48:21
7 0346060xxx 5.000đ 12/11/2018 14:31:23
8 0359405xxx 5.000đ 11/11/2018 13:30:30
9 0355587xxx 5.000đ 11/11/2018 09:22:47
10 0387791xxx 5.000đ 11/11/2018 05:00:55
 • Sương Mai
  298 điểm
 • 84373491xxx
  262 điểm
 • 84979523xxx
  259 điểm
 • 4
  Anh Minh
  258 điểm
 • 5
  Hoàng Nữ
  255 điểm
 • 6
  Đời Buồn
  254 điểm
 • 7
  Phươc Le Huu
  252 điểm
 • 8
  84396972xxx
  249 điểm
 • 9
  84353007xxx
  249 điểm
 • 10
  Ta quang trung
  249 điểm
 • Sương Mai
  5,616 điểm
 • 84373491xxx
  4,962 điểm
 • Hoàng Nữ
  4,859 điểm
 • 4
  Đời Buồn
  4,762 điểm
 • 5
  Phươc Le Huu
  4,604 điểm
 • 6
  Anh Minh
  4,295 điểm
 • 7
  Heo
  2,900 điểm
 • 8
  84337447xxx
  2,294 điểm
 • 9
  Phạm nhung
  2,281 điểm
 • 10
  84967716xxx
  2,211 điểm