Giải thưởng

Danh sách nhận giải thưởng

STT Số Điện Thoại Nhận Thưởng Ngày Giờ
1 0962818xxx 5.000đ 20/01/2019 00:31:14
2 0969089xxx 5.000đ 19/01/2019 21:33:24
3 0971192xxx 5.000đ 18/01/2019 09:08:02
4 0333654xxx 5.000đ 17/01/2019 11:01:14
5 0327646xxx 5.000đ 17/01/2019 01:11:03
6 0984927xxx 5.000đ 16/01/2019 12:21:47
7 0353267xxx 5.000đ 16/01/2019 06:48:38
8 0377764xxx 5.000đ 15/01/2019 09:49:35
9 0963819xxx 5.000đ 15/01/2019 08:23:38
10 0334980xxx 5.000đ 14/01/2019 13:44:31
Bạn xếp hạng chưa cập nhật
 • 84971192xxx
  5,817 điểm
 • 84969089xxx
  5,682 điểm
 • Đạt đại gia
  4,339 điểm
 • 4
  La Thị Mây
  4,129 điểm
 • 5
  Lâm Phùng
  3,663 điểm
 • 6
  Chân Mỹ Thủy
  2,819 điểm
 • 7
  84339310xxx
  2,595 điểm
 • 8
  Đạt Thuốc
  2,465 điểm
 • 9
  Linh Xu
  2,176 điểm
 • 10
  Thủy Phan
  2,066 điểm