• Giải thưởng tháng 10/2018

  Giải thưởng tháng 10/2018

  02/11/2018 09:11:17

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất và có mã dự thưởng may mắn nhất.

 • Giải thưởng tháng 9/2018

  Giải thưởng tháng 9/2018

  02/10/2018 09:05:14

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất và có mã dự thưởng may mắn nhất.

 • Giải thưởng tháng 6/2018

  Giải thưởng tháng 6/2018

  06/07/2018 15:51:14

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất và có mã dự thưởng may mắn nhất.

 • Giải thưởng tháng 5/2018

  Giải thưởng tháng 5/2018

  07/06/2018 11:53:31

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất và có mã dự thưởng may mắn nhất.

 • Giải thưởng tháng 4/2018

  Giải thưởng tháng 4/2018

  25/05/2018 14:00:18

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất và có mã dự thưởng may mắn nhất.

 • Giải thưởng tháng 3/2018

  Giải thưởng tháng 3/2018

  04/04/2018 17:13:40

  Giải thưởng được trao cho những người chơi có tổng điểm cao nhất và có mã dự thưởng may mắn nhất.

 • Giải thưởng tháng 2/2018

  Giải thưởng tháng 2/2018

  15/03/2018 15:29:28

  Giải thưởng được trao cho những người chơi xuất sắc nhất tháng 2/2018 của 3 game: Triệu Phú Âm Nhạc, Thiên Tài Thông Thái và Tiếng Anh Vui Nhộn.

 • Giải thưởng tháng 1/2018

  Giải thưởng tháng 1/2018

  24/02/2018 11:43:15

  Giải thưởng được trao cho những người chơi xuất sắc nhất tháng 1/2018 của 3 game: Triệu Phú Âm Nhạc, Thiên Tài Thông Thái và Tiếng Anh Vui Nhộn.