Giải thưởng CTKM Uwin 04/2021 - 07/2021
Giải thưởng CTKM Uwin 04/2021 - 07/2021
13/07/2021 13:59:09

Xin chúc mừng tất cả những người chơi đã trúng giải thưởng Uwin thời gian từ 11/04/2021 - 09/07/2021

 

Giải Đặc biệt

Xin chúc mừng người chơi là chủ nhân số thuê bao: 8497261xxxx, với thời gian chơi 24s. Phần thưởng dành cho bạn là 50 triệu đồng tiền mặt.

 

Các giải tuần và giải tháng

 

STT

Chu kỳ giải tuần

Thuê bao trúng giải

Từ ngày Đến ngày
1 11-04-2021 17-04-2021 8496844xxxx
2 18-04-2021 24-04-2021 8436930xxxx
3 25-04-2021 01-05-2021 8436789xxxx
4 02-05-2021 08-05-2021 8498781xxxx
5 09-05-2021 15-05-2021 8498949xxxx
6 16-05-2021 22-05-2021 -
7 23-05-2021 29-05-2021 -
8 30-05-2021 05-06-2021 -
9 06-06-2021 12-06-2021 -
10 13-06-2021 19-06-2021 8439332xxxx
11 20-06-2021 26-06-2021 8437804xxxx
12 27-06-2021 03-07-2021 8437366xxxx
13 04-07-2021 09-07-2021 8498791xxxx
       

STT

Chu kỳ giải tháng

Thuê bao trúng giải

Từ ngày Đến ngày
1 11-04-2021 10-05-2021 8498781xxxx
2 11-05-2021 09-06-2021 -
3 10-06-2021 09-07-2021 8437804xxxx
       

STT

Chu kỳ giải Quý & Đặc biệt

Thuê bao trúng giải

Từ ngày Đến ngày
1 11-04-2021 09-07-2021 8497261xxxx

Lưu ý, để có thể thuận tiện trong việc trao giải, các bạn cần nhanh chóng cung cấp cho Ban tổ chức những thông tin bản thân khớp với Chứng minh thư nhân dân. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, Ban tổ chức sẽ sắp xếp trao giải thưởng cho các bạn trong thời gian sớm nhất.Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các thuê bao đã trúng giải

Tin tức liên quan

Không có game nào được tìm thấy.