Giải thưởng CTKM Uwin 01/2021 - 04/2021
Giải thưởng CTKM Uwin 01/2021 - 04/2021
13/07/2021 13:53:09

Xin chúc mừng tất cả những người chơi đã trúng giải thưởng Uwin thời gian từ 11/01/2021 - 10/04/2021

 

Giải Đặc biệt

Xin chúc mừng người chơi là chủ nhân số thuê bao: 8498993xxxx, với thời gian chơi 25s. Phần thưởng dành cho bạn là 50 triệu đồng tiền mặt.

 

Các giải tuần và giải tháng

TT

Chu kỳ giải tuần

Thuê bao trúng giải

Từ ngày Đến ngày
1 11-01-2021 17-01-2021 8498949xxxx
2 18-01-2021 24-01-2021 8439332xxxx
3 25-01-2021 31-01-2021 8486670xxxx
4 01-02-2021 07-02-2021 8498951xxxx
5 08-02-2021 14-02-2021 8435315xxxx
6 15-02-2021 21-02-2021 8432678xxxx
7 22-02-2021 28-02-2021 8498973xxxx
8 01-03-2021 07-03-2021 8432812xxxx
9 08-03-2021 14-03-2021 8496271xxxx
10 15-03-2021 21-03-2021 8497911xxxx
11 22-03-2021 28-03-2021 8498785xxxx
12 29-03-2021 04-04-2021 8434858xxxx
13 05-04-2021 10-04-2021 8498993xxxx
       

STT

Chu kỳ giải tháng

Thuê bao trúng giải

Từ ngày Đến ngày
1 11-01-2021 09-02-2021 8498949xxxx
2 10-02-2021 11-03-2021 8486670xxxx
3 12-03-2021 10-04-2021 8498785xxxx
       

STT

Chu kỳ giải Quý & Đặc biệt

Thuê bao trúng giải

Từ ngày Đến ngày
1 11-01-2021 10-04-2021 8498993xxxx

Lưu ý, để có thể thuận tiện trong việc trao giải, các bạn cần nhanh chóng cung cấp cho Ban tổ chức những thông tin bản thân khớp với Chứng minh thư nhân dân. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, Ban tổ chức sẽ sắp xếp trao giải thưởng cho các bạn trong thời gian sớm nhất.Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các thuê bao đã trúng giải

Tin tức liên quan

Không có game nào được tìm thấy.