• Giải thưởng tuần 1/5 - 7/5/2017

  Giải thưởng tuần 1/5 - 7/5/2017

  09/05/2017 11:41:19

  Giải thưởng được trao cho những người chơi đạt điểm cao nhất trong tuần này ở 3 game: Thiên tài Thông thái, Tiếng Anh vui nhộn và Triệu phú Âm nhạc.

 • Giải thưởng tháng 4/2017

  Giải thưởng tháng 4/2017

  09/05/2017 10:11:09

  Giải thưởng được trao cho những người chơi xuất sắc nhất tháng 4 của 3 game: Triệu Phú Âm Nhạc, Thiên Tài Thông Thái và Tiếng Anh Vui Nhộn.

 • Giải thưởng tuần 24/4 - 30/4/2017

  Giải thưởng tuần 24/4 - 30/4/2017

  06/05/2017 17:22:28

  Giải thưởng được trao cho những người chơi đạt điểm cao nhất trong tuần này ở 3 game: Thiên tài Thông thái, Tiếng Anh vui nhộn và Triệu phú Âm nhạc.

 • Giải thưởng tuần 17/4 - 23/4/2017

  Giải thưởng tuần 17/4 - 23/4/2017

  25/04/2017 11:29:18

  Giải thưởng được trao cho những người chơi đạt điểm cao nhất trong tuần này ở 3 game: Thiên tài Thông thái, Tiếng Anh vui nhộn và Triệu phú Âm nhạc.

 • Giải thưởng tuần 10/4 - 16/4/2017

  Giải thưởng tuần 10/4 - 16/4/2017

  17/04/2017 16:00:34

  Giải thưởng được trao cho những người chơi đạt điểm cao nhất trong tuần này ở 3 game: Thiên tài Thông thái, Tiếng Anh vui nhộn và Triệu phú Âm nhạc.

 • Giải thưởng tuần 3/4 - 9/4/2017

  Giải thưởng tuần 3/4 - 9/4/2017

  11/04/2017 14:23:41

  Giải thưởng được trao cho những người chơi đạt điểm cao nhất trong tuần này ở 3 game: Thiên tài Thông thái, Tiếng Anh vui nhộn và Triệu phú Âm nhạc.

 • Giải thưởng tuần 27/3 - 2/4/2017

  Giải thưởng tuần 27/3 - 2/4/2017

  11/04/2017 14:18:47

  Giải thưởng được trao cho những người chơi đạt điểm cao nhất trong tuần này ở 3 game: Thiên tài Thông thái, Tiếng Anh vui nhộn và Triệu phú Âm nhạc.

 • Giải thưởng tuần 20/3 - 26/3/2017

  Giải thưởng tuần 20/3 - 26/3/2017

  11/04/2017 14:05:15

  Giải thưởng được trao cho những người chơi đạt điểm cao nhất trong tuần này ở 3 game: Thiên tài Thông thái, Tiếng Anh vui nhộn và Triệu phú Âm nhạc.