• Giải thưởng tháng 8/2017

  Giải thưởng tháng 8/2017

  19/09/2017 16:27:36

  Giải thưởng được trao cho những người chơi xuất sắc nhất tháng 8 của 3 game: Triệu Phú Âm Nhạc, Thiên Tài Thông Thái và Tiếng Anh Vui Nhộn.

 • Giải thưởng tháng 7/2017

  Giải thưởng tháng 7/2017

  17/08/2017 11:20:31

  Giải thưởng được trao cho những người chơi xuất sắc nhất tháng 7 của 3 game: Triệu Phú Âm Nhạc, Thiên Tài Thông Thái và Tiếng Anh Vui Nhộn.

 • Giải thưởng tháng 6/2017

  Giải thưởng tháng 6/2017

  17/07/2017 14:38:18

  Giải thưởng được trao cho những người chơi xuất sắc nhất tháng 6 của 3 game: Triệu Phú Âm Nhạc, Thiên Tài Thông Thái và Tiếng Anh Vui Nhộn.

 • Giải thưởng tháng 5/2017

  Giải thưởng tháng 5/2017

  08/06/2017 15:48:03

  Giải thưởng được trao cho những người chơi xuất sắc nhất tháng 5 của 3 game: Triệu Phú Âm Nhạc, Thiên Tài Thông Thái và Tiếng Anh Vui Nhộn.

 • Giải thưởng tuần 22/5 - 28/5/2017

  Giải thưởng tuần 22/5 - 28/5/2017

  30/05/2017 15:50:50

  Giải thưởng được trao cho những người chơi đạt điểm cao nhất trong tuần này ở 3 game: Thiên tài Thông thái, Tiếng Anh vui nhộn và Triệu phú Âm nhạc.

 • Kết quả minigame

  Kết quả minigame "Thỏ tốc độ" từ ngày 25/5 - 27/5/2017

  27/05/2017 10:00:44

  Công bố danh tính người trúng giải khi chơi minigame Thỏ Tốc Độ tại UGame

 • Giải thưởng tuần 15/5 - 21/5/2017

  Giải thưởng tuần 15/5 - 21/5/2017

  23/05/2017 10:50:25

  Giải thưởng được trao cho những người chơi đạt điểm cao nhất trong tuần này ở 3 game: Thiên tài Thông thái, Tiếng Anh vui nhộn và Triệu phú Âm nhạc.

 • Giải thưởng tuần 8/5 - 14/5/2017

  Giải thưởng tuần 8/5 - 14/5/2017

  18/05/2017 11:38:31

  Giải thưởng được trao cho những người chơi đạt điểm cao nhất trong tuần này ở 3 game: Thiên tài Thông thái, Tiếng Anh vui nhộn và Triệu phú Âm nhạc.