Giới thiệu

Thử xem chiếc xe máy của bạn mạnh mẽ đến đâu với game này nhé. Bạn cần vượt qua tất cả các địa hình khó khăn để dành chiến thắng cùng với chiếc xe của bạn.