Giới thiệu

Bắt nhiều chuột nhất có thể bằng cách click chính xác vào vị trí của nó mỗi khi nó xuất hiện. Những chú chuột này thoắt ẩn thoắt hiện nên bạn phải thật tập trung và nhanh tay đấy nhé.