ảnh chụp màn hình game
ảnh chụp màn hình game
ảnh chụp màn hình game

Giới thiệu

Mùa đông đang đến Squirreldale và Jasper Phải thu gom lương thực cho những đêm lạnh dài phía trước. Dẫn đường Jasper di chuyển xung quanh để thu gom các hạt dẻ. Hãy để ý các khoản tiền thưởng trái cây và điện-up mà không kéo dài quá lâu!