ảnh chụp màn hình game
ảnh chụp màn hình game
ảnh chụp màn hình game

Giới thiệu

Di chuyển chuột để chém hoa quả nhanh nhất có thể và chú ý tránh những quả bom nhé!