Giải thưởng

- Thông tin về thuê bao trúng thưởng được đăng tải trên website và wapsite của uGame.

-  Hình thức thông tin: gọi điện thoại thông báo cho thuê bao trúng thưởng.

-  Thời gian nhắn tin, gọi ra: trong vòng 07 ngày sau khi thông tin thuê bao trúng thưởng được đăng tải trên trên website và wapsite uGame.

- Các thuê bao trúng thưởng được trả thưởng theo các quy định do uGame đề ra.

- Người trúng giải thưởng sẽ phải tự chịu chi phí đi lại, ăn ở và đóng các khoản thuế thu nhập bất thường (nếu có) và các chi phí phát sinh khác theo quy định của pháp luật hiện hành khi đến nhận thưởng.

- Vào thời điểm nhận các giải thưởng, số thuê bao trúng thưởng phải đang ở trạng thái hoạt động 2 chiều.

- Người trúng giải thưởng của dịch vụ sẽ được yêu cầu cung cấp bằng chứng về việc đủ điều kiện nhận giải và ký một bản chấp nhận giải thưởng (theo yêu cầu của uGame) trước khi nhận giải thưởng. Nếu thuê bao trúng thưởng không cung cấp đủ bằng chứng, thì coi như không đủ điều kiện nhận giải và bị tước giải thưởng, người trúng thưởng tiếp theo trong danh sách dự phòng sẽ được liên lạc để làm thủ tục nhận thưởng.

- Nếu người trúng thưởng không nhận giải thưởng của mình trong vòng 30 ngày kể từ ngày uGame công bố danh sách trên Website, Wapsite và hoàn tất thủ tục xác minh thì giải thưởng sẽ được trao cho người trúng thưởng tiếp theo trong danh sách dự phòng.

- Nếu người trúng thưởng và tất cả những người trúng thưởng tiếp theo trong danh sách dự phòng không đủ điều kiện để nhận giải thưởng thì giải thưởng được xem là chưa được trao và thuộc quyền quyết định của uGame.

- Ban tổ chức có quyền sử dụng tên, tuổi, địa chỉ, hình ảnh, giọng nói của người trúng thưởng cho mục đích quảng bá truyền thông Chương trình mà không cần xin phép hay trả bất kỳ chi phí nào thêm cho người trúng thưởng.

Việc thực hiện xác minh Người trúng thưởng sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

-  Bước 1: Kiểm tra thông tin về chủ thuê bao trên hệ thống quản lý dữ liệu bạn của Viettel (Tên chủ thuê bao, số CMND/hộ chiếu…)

- Bước 2: Liên lạc với Người trúng thưởng thông báo về việc trúng giải. uGame sẽ liên lạc bằng cách gọi điện tới số điện thoại mà Người trúng thưởng sử dụng để tham gia chương trình ít nhất 02 lần/ngày trong thời gian 03 ngày làm việc liên tục kể từ ngày công bố danh sách bạn trúng thưởng trên Website và Wapsite, trong khoảng thời gian từ 10h00 tới 17h00. 

- Bước 3: Yêu cầu Người trúng thưởng cung cấp thông tin xác thực (Tên chủ thuê bao, số CMND/hộ chiếu)

- Bước 4: Nếu Người trúng thưởng cung cấp chính xác các thông tin, chuyển sang Bước 5. Nếu không chuyển sang Bước 6.

- Bước 5: Yêu cầu Người trúng thưởng cung cấp thông tin xác thực để làm thủ tục nhận giải khi gọi điện thông báo cho khách hàng trúng giải. Giải thưởng chỉ được trao cho bạn khi có đầy đủ các giấy tờ chứng minh chủ thuê bao trùng khớp với thông tin đã xác minh và thực hiện các thủ tục cần thiết (nếu có).

Lưu ý: nếu thuê bao đứng tên Công ty thì người đi làm việc phải có giấy giới thiệu của Công ty cùng chứng minh thư cá nhân.

- Bước 6: Người trúng thưởng làm các thủ tục cần thiết tại các cửa hàng giao dịch của uGame trên toàn quốc để chứng minh chính chủ. Nếu thành công quay lại bước 5. 

- Bước 7: Trao thưởng - Các giải thưởng sẽ được uGame trao trong vòng 30 và không quá 60 ngày sau khi bạn hoàn thành thủ tục xác minh chính chủ và các thủ tục cần thiết khác – nếu có.

- Trách nhiệm của uGame chỉ giới hạn ở việc trao các giải thưởng cho người trúng thưởng theo đúng thể lệ. uGame không chịu trách nhiệm về việc gửi, nhận tin nhắn bị chậm hoặc không thể thực hiện được do sự cố kỹ thuật.

- uGame chỉ coi tin nhắn, các thao tác tham gia chương trình là hợp lệ khi được ghi nhận bởi hệ thống của uGame, không phải khi tin nhắn, các thao tác tham gia chương trình được gửi đi, được thực hiện từ điện thoại của thuê bao tham gia.

- Thuê bao tham gia thừa nhận và chấp nhận rằng các tệp lưu dữ liệu tin nhắn, thao tác chương trình của hệ thống là bằng chứng xác nhận tính hợp lệ của tin nhắn, thao tác thực hiện.

- Bằng việc tham gia Chương trình, thuê bao tham gia hoàn toàn đồng ý rằng thông tin cá nhân mà họ cung cấp chỉ được xử lý bởi uGame cho các mục đích thực hiện hay công bố thông tin cho Chương trình và thương hiệu uGame. ugame đảm bảo rằng việc công khai và chia sẻ thông tin cá nhân của thuê bao tham gia với các bên thứ ba (bao gồm truyền hình, báo chí, tờ rơi, và các phương tiện khác và các kênh thông tin liên lạc khác) sẽ chỉ được thực hiện đối với những người trúng thưởng và sẽ chỉ công bố họ tên, nơi cư trú, hình ảnh và tiếng nói (có trong hồ sơ hình ảnh, video, âm thanh và các loại hồ sơ, được thực hiện với mục đích quảng bá cho Chương trình).

- Thông qua sự tham gia vào Chương trình, người trúng thưởng đồng ý với việc cho phép sử dụng các thông tin cá nhân được liệt kê trong văn bản này.

- Để phù hợp với luật pháp và các quy định, uGame tôn trọng sự riêng tư của thuê bao tham dự Chương trình và cam kết sử dụng công nghệ một cách minh bạch và tuân thủ chặt chẽ quyền tự do của công dân, đồng thời đảm bảo sự riêng tư cho gia đình của thuê bao tham gia. Các thông tin cá nhân được thu thập trong phạm vi của chương trình sẽ được xem là tài sản cá nhân và bảo mật. Thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ cho các cá nhân, tổ chức khác, ngoại trừ  trong trường hợp của pháp luật quy định khác hoặc trong trường hợp được ủy quyền của thuê bao tham gia. Các thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trên các máy chủ với việc kiểm soát truy cập trên cơ sở cần được biết và được giới hạn bằng mật khẩu.