Giải thưởng

Danh sách nhận giải thưởng

STT Số Điện Thoại Nhận Thưởng Ngày Giờ
1 0337447xxx 5.000đ 21/10/2018 15:14:37
2 0346060xxx 5.000đ 21/10/2018 11:02:27
3 0973444xxx 5.000đ 20/10/2018 22:02:54
4 0356666xxx 5.000đ 20/10/2018 08:36:21
5 0988230xxx 5.000đ 20/10/2018 06:32:07
6 0355587xxx 5.000đ 19/10/2018 10:10:04
7 0375678xxx 5.000đ 19/10/2018 08:16:57
8 0976354xxx 5.000đ 18/10/2018 12:14:06
9 0332222xxx 5.000đ 18/10/2018 00:05:15
10 0326943xxx 5.000đ 17/10/2018 12:27:44
 • 84974590xxx
  144 điểm
 • Cu Rồng
  123 điểm
 • 84966646xxx
  108 điểm
 • 4
  Hoàng Kiều My
  85 điểm
 • 5
  Hồng Nhã
  79 điểm
 • 6
  VP
  77 điểm
 • 7
  Trần Phương
  61 điểm
 • 8
  Trần Dinh
  61 điểm
 • 9
  84971002xxx
  48 điểm
 • 10
  Mai Hương
  44 điểm
 • KLC
  6,203 điểm
 • Lâm Đồng
  5,309 điểm
 • 84974513xxx
  5,220 điểm
 • 4
  84969326xxx
  4,717 điểm
 • 5
  84965405xxx
  3,846 điểm
 • 6
  Phươc Le Huu
  3,701 điểm
 • 7
  Uyên
  3,360 điểm
 • 8
  Thế Phương
  2,949 điểm
 • 9
  84392229xxx
  2,900 điểm
 • 10
  84332222xxx
  2,813 điểm