Giải thưởng

Danh sách nhận giải thưởng

STT Số Điện Thoại Nhận Thưởng Ngày Giờ
1 0346060xxx 5.000đ 19/12/2018 07:50:35
2 0326051xxx 5.000đ 19/12/2018 06:55:45
3 0868940xxx 5.000đ 18/12/2018 13:53:56
4 0984911xxx 5.000đ 17/12/2018 16:31:12
5 0866014xxx 5.000đ 17/12/2018 14:28:04
6 0339310xxx 5.000đ 16/12/2018 09:44:17
7 0332462xxx 5.000đ 15/12/2018 17:09:25
8 0978707xxx 5.000đ 15/12/2018 13:14:19
9 0866948xxx 5.000đ 15/12/2018 10:07:06
10 0964799xxx 5.000đ 15/12/2018 09:17:43
 • 84966413xxx
  899 điểm
 • 84326051xxx
  877 điểm
 • 84339310xxx
  774 điểm
 • 4
  Anh Minh
  773 điểm
 • 5
  Hoàng Nữ
  763 điểm
 • 6
  Phươc Le Huu
  757 điểm
 • 7
  84969115xxx
  649 điểm
 • 8
  Đời Buồn
  595 điểm
 • 9
  84868940xxx
  591 điểm
 • 10
  84365114xxx
  540 điểm
 • 84326051xxx
  5,600 điểm
 • 84966413xxx
  5,434 điểm
 • Anh Minh
  4,902 điểm
 • 4
  Hoàng Nữ
  4,853 điểm
 • 5
  Đời Buồn
  4,385 điểm
 • 6
  84329366xxx
  4,309 điểm
 • 7
  84395955xxx
  4,040 điểm
 • 8
  84334980xxx
  3,893 điểm
 • 9
  84339310xxx
  3,474 điểm
 • 10
  Phươc Le Huu
  3,335 điểm