• 84326881xxx
  1,474 điểm
 • 84387010xxx
  1,456 điểm
 • Thơm Lê
  1,164 điểm
 • 4
  84375950xxx
  1,038 điểm
 • 5
  84983612xxx
  1,026 điểm
 • 6
  84369980xxx
  727 điểm
 • 7
  Kim Kim__ngaan
  635 điểm
 • 8
  Trần Ngọc Dũng
  562 điểm
 • 9
  Gia Hân
  544 điểm
 • 10
  Linh
  517 điểm
 • 84387010xxx
  7,089 điểm
 • 84326881xxx
  6,968 điểm
 • 84375950xxx
  6,464 điểm
 • 4
  Thơm Lê
  6,239 điểm
 • 5
  84983612xxx
  5,499 điểm
 • 6
  Thành Được
  4,766 điểm
 • 7
  84369980xxx
  4,752 điểm
 • 8
  84983109xxx
  3,035 điểm
 • 9
  Trần Ngọc Dũng
  3,018 điểm
 • 10
  Kim Thảo
  3,000 điểm