• Mèo
  260 điểm
 • La Thân
  253 điểm
 • 84977391xxx
  251 điểm
 • 4
  84373198xxx
  251 điểm
 • 5
  Ha Cường Jb Gioan
  251 điểm
 • 6
  Đức Thành
  251 điểm
 • 7
  Nguyễn Đức
  249 điểm
 • 8
  84982982xxx
  246 điểm
 • 9
  84375666xxx
  243 điểm
 • 10
  84348415xxx
  128 điểm
 • Mèo
  4,933 điểm
 • 84375666xxx
  4,686 điểm
 • 84982982xxx
  4,494 điểm
 • 4
  Ha Cường Jb Gioan
  4,233 điểm
 • 5
  Đức Thành
  4,115 điểm
 • 6
  Nguyễn Đức
  3,911 điểm
 • 7
  La Thân
  3,909 điểm
 • 8
  84965985xxx
  3,513 điểm
 • 9
  84977000xxx
  3,325 điểm
 • 10
  84348415xxx
  2,402 điểm