Giải thưởng

Danh sách nhận giải thưởng

STT Số Điện Thoại Nhận Thưởng Ngày Giờ
1 01656895xxx 5.000đ 21/07/2018 21:43:25
2 097386xxx 10.000đ 21/07/2018 20:53:37
3 0986464xxx 5.000đ 21/07/2018 19:17:21
4 01681699xxx 5.000đ 21/07/2018 18:00:13
5 0168780xxx 5.000đ 21/07/2018 17:34:31
6 01663997xxx 5.000đ 21/07/2018 16:57:44
7 0963677xxx 10.000đ 21/07/2018 15:21:01
8 0978541xxx 10.000đ 21/07/2018 14:00:54
9 01677418xxx 5.000đ 21/07/2018 13:24:39
10 0964622xxx 5.000đ 21/07/2018 12:37:59
 • 84989553xxx
  1,751 điểm
 • 84973415xxx
  1,562 điểm
 • Vân Tỷ
  1,560 điểm
 • 4
  841654555xxx
  1,531 điểm
 • 5
  Hữu Hiệp
  1,529 điểm
 • 6
  Đinh Thùy Dương
  1,523 điểm
 • 7
  Phong Vu
  1,515 điểm
 • 8
  Gái Họ Vũ
  1,481 điểm
 • 9
  Nguyễn Luân
  1,483 điểm
 • 10
  841657001xxx
  1,297 điểm
 • 84989553xxx
  6,108 điểm
 • 84973415xxx
  5,434 điểm
 • Vân Tỷ
  5,279 điểm
 • 4
  Đinh Thùy Dương
  5,065 điểm
 • 5
  841684913xxx
  4,865 điểm
 • 6
  Tên Mai
  4,813 điểm
 • 7
  841654555xxx
  4,576 điểm
 • 8
  841693043xxx
  3,810 điểm
 • 9
  Gái Họ Vũ
  3,476 điểm
 • 10
  Nguyễn Luân
  3,342 điểm