2048

2048

1 162K người chơi

ảnh chụp màn hình game
ảnh chụp màn hình game
ảnh chụp màn hình game

Giới thiệu

Trò chơi ghép số 2048 kinh điển. Phá vỡ kỉ lục 2048 để trở thành người chơi xuất sắc nhất!