Điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?

Điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?

1 67,376 người chơi

Giới thiệu

Mỗi người ai cũng tồn tại một khuyết điểm nào đó mà chưa chắc chính họ đã nhận ra. Hãy thử xem nhược điểm lớn nhất của bạn là gì nhé?