Bạn mang dòng máu bộ tộc cổ đại nào?

Bạn mang dòng máu bộ tộc cổ đại nào?

1 55,162 người chơi

Giới thiệu

Bạn là hậu duệ của dòng dõi hoàng gia nào? Bạn thừa hưởng những đặc điểm nào từ họ?