Bạn là gì trong bảy tật xấu của nhân loại?

Bạn là gì trong bảy tật xấu của nhân loại?

1 33,280 người chơi

Giới thiệu

Trong chúng ta ai chẳng có một nét tính cách nào đó khó gần. Thiên Chúa giáo đã đưa ra bảy tật xấu của nhân loại, sao bạn không thử làm bài trắc nghiệm vui này để tìm hiểu tật xấu của mình?