Bạn có nguy cơ học tệ nhất môn nào trong năm học này?

Bạn có nguy cơ học tệ nhất môn nào trong năm học này?

1 33,727 người chơi

Giới thiệu

Lần này thì hãy để UGame "bắt bài" xem bạn có nguy cơ "trượt" môn nào trong năm học này nhé!