Ảo giác những thanh sắt cho biết bạn thuộc team não trái hay não phải

Ảo giác những thanh sắt cho biết bạn thuộc team não trái hay não phải

1 14,317 người chơi

Giới thiệu

Nếu bạn chú ý, trong lớp học thường được chia làm hai thành phần, những người rất giỏi những môn tính toán, có tư duy vô cùng logic và những người có thiên hướng nghệ thuật, phong cách sống nghệ sĩ. Sự khác biệt đó có liên quan chặt chẽ đến việc bạn thuộc team não phải hay não trái, và phong cách sống của hai nhóm người này gần như trái ngược nhau. Để biết mình thuộc team não trái hay não phải, hãy đếm số thanh sắt có trong bức hình trên đây.