Giải thưởng CTKM Uwin 10/2020 - 01/2021
Giải thưởng CTKM Uwin 10/2020 - 01/2021
26/03/2021 15:54:21

Xin chúc mừng tất cả những người chơi đã trúng giải thưởng Uwin thời gian từ 13/10/2020 - 10/01/2021

 

Giải Đặc biệt

Xin chúc mừng người chơi là chủ nhân số thuê bao: 8498250xxxx, với thời gian chơi 24s. Phần thưởng dành cho bạn là 50 triệu đồng tiền mặt.

 

Các giải tuần và giải tháng

STT Chu kỳ giải tuần Thuê bao trúng giải
Từ ngày Đến ngày
1 13/10/2020 19/10/2020 8498949xxxx
2 20/10/2020 26/10/2020 8439332xxxx
3 27/10/2020 02/11/2020 8498117xxxx
4 03/11/2020 09/11/2020 8433718xxxx
5 10/11/2020 16/11/2020 8435252xxxx
6 17/11/2020 23/11/2020 8496466xxxx
7 24/11/2020 30/11/2020 8435920xxxx
8 01/12/2020 07/12/2020 8433822xxxx
9 08/12/2020 14/12/2020 8486640xxxx
10 15/12/2020 21/12/2020 8434858xxxx
11 22/12/2020 28/12/2020 8498437xxxx
12 29/12/2020 04/01/2021 8498781xxxx
13 05/01/2021 10/01/2021 8434733xxxx
       
STT Chu kỳ giải tháng Thuê bao trúng giải
Từ ngày Đến ngày
1 13/10/2020 11/11/2020 8498949xxxx
2 12/11/2020 11/12/2020 8498117xxxx
3 12/12/2020 10/01/2021 8498781xxxx
       
STT Chu kỳ giải chung cuộc Thuê bao trúng giải
Từ ngày Đến ngày
1 13/10/2020 10/01/2021 8498250xxxx

Lưu ý, để có thể thuận tiện trong việc trao giải, các bạn cần nhanh chóng cung cấp cho Ban tổ chức những thông tin bản thân khớp với Chứng minh thư nhân dân. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, Ban tổ chức sẽ sắp xếp trao giải thưởng cho các bạn trong thời gian sớm nhất.Một lần nữa, xin chúc mừng tất cả các thuê bao đã trúng giải
 

Tin tức liên quan

Không có game nào được tìm thấy.