Người ấy có thích bạn hay không?

Người ấy có thích bạn hay không?

1 214K người chơi

Giới thiệu

Crush bạn đang thầm thường trộm nhớ có suy nghĩ gì về bạn? Liệu 2 người có thể đến được với nhau? Hãy cũng Ugame tìm ra câu trả lời ngay trong game quiz này nhé!