Bạn đang YÊU hay chỉ THÍCH thôi?

Bạn đang YÊU hay chỉ THÍCH thôi?

1 39,820 người chơi

Giới thiệu

Thích và Yêu là hai từ khác nhau nhưng lại là phần cảm xúc khó phân biệt. Thử xem bạn đang Yêu hay chỉ dừng lại ở Thích nhé!