Câu hỏi: 1/10
Điểm: 0
Một sự kết hợp giữa SNSD và 2PM
Một sự kết hợp giữa SNSD và 2PM
1
Sailing
2
Cabi song
3
Mr.Mr
4
All night