Câu hỏi: 1/5
Hinh ảnh này khiến bạn liên tưởng đến điều gì?
Hinh ảnh này khiến bạn liên tưởng đến điều gì?
1
Hòa Bình
2
Khát vọng
3
Ước mơ
4
Thiên nhiên
5
Tự do