Câu hỏi: 1/8
Khi bạn bất ngờ bị bao vây bởi đám đông, phản ứng của bạn là?
Khi bạn bất ngờ bị bao vây bởi đám đông, phản ứng của bạn là?
1
Khó chịu
2
Cười với họ