Câu hỏi: 1/5
Mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh thế nào?
Mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh thế nào?
1
Rất tốt
2
Bình thường
3
Không tốt
4
Không rõ nữa