Câu hỏi: 1/10
Điểm: 0
Chi Pu sinh năm nào?
Chi Pu sinh năm nào?
1
1995
2
1994
3
1993
4
1992