Câu hỏi: 1/1
Bạn hãy nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh lặng trong 30 giây. Sau đó, tự hỏi thầm bản thân: "Khi nào mình mới tìm thấy tình yêu đích thực?". Cuối cùng, lựa chọn 1 lá bài đang úp theo trực giác và xem đáp án. (Các lá bài được xếp theo thứ tự từ trái sang phải)
Bạn hãy nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh lặng trong 30 giây. Sau đó, tự hỏi thầm bản thân:
1
Lá bài số 1
2
Lá bài số 2
3
Lá bài số 3