Câu hỏi: 1/6
Nhìn vào bức ảnh này, bạn thấy gì đầu tiên?
Nhìn vào bức ảnh này, bạn thấy gì đầu tiên?
1
Khuôn mặt
2
Những quả táo
3
Người đang ngồi