Trong bạn chứa tài năng tiềm ẩn nào?

Trong bạn chứa tài năng tiềm ẩn nào?

1 74,359 người chơi

Giới thiệu

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình thật bất tài chưa? Thực ra, bên trong mỗi con người đều tiềm ẩn những tài năng riêng, hãy cố gắng hiểu chính mình nhé.

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân "Mình có những tiềm năng gì chưa khai thác hết?".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.