Kiểu người nào mang đến hạnh phúc cho bạn?

Kiểu người nào mang đến hạnh phúc cho bạn?

1 51,386 người chơi

Giới thiệu

Với bản tính và lối sống của mình thì bạn mong muốn tìm được một người bạn đời có đủ những phẩm chất gì để có thể hòa hợp và mang lại niềm vui cho bạn được? Những lá bài tarot này sẽ giúp bạn phát hiện về những điều mà bạn đang suy nghĩ đấy, bốc một lá bài tarot để xem ai mới có khả năng để mang lại niềm vui cho bạn nhé!

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân "Mẫu người như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho mình?".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.