Bạn còn nợ gì ở kiếp trước?

Bạn còn nợ gì ở kiếp trước?

1 70,905 người chơi

Giới thiệu

Ở kiếp trước liệu bạn còn chưa trả hết món nợ ân tình gì mà để vướng sang kiếp này không? Những lá bài tarot này sẽ trả lời cho bạn.

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân "Kiếp trước mình đã  mắc nợ gì?".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.