Có 4 việc quan trọng cùng xảy ra, việc bạn chọn làm đầu tiên sẽ nói lên tính cách của bạn

Có 4 việc quan trọng cùng xảy ra, việc bạn chọn làm đầu tiên sẽ nói lên tính cách của bạn

1 189K người chơi

Giới thiệu

Mỗi ngày, chúng ta đều cần đưa ra rất nhiều quyết định khác nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Có những quyết định chỉ đơn giản như ăn gì, mua gì nhưng cũng có những quyết định quan trọng và ảnh hưởng tới tương lai mỗi người. Nhưng tất cả những quyết định này đều có một điểm chung đó là xuất phát từ chính cá tính, suy nghĩ và quan điểm sống của bạn.