• 841654555xxx
  520 điểm
 • 841672916xxx
  515 điểm
 • Hải Đăng
  510 điểm
 • 4
  841693043xxx
  510 điểm
 • 5
  84988701xxx
  503 điểm
 • 6
  841633151xxx
  501 điểm
 • 7
  Giang Mẩu's
  486 điểm
 • 8
  Đinh Thùy Dương
  481 điểm
 • 9
  Nguyễn Luân
  425 điểm
 • 10
  841634963xxx
  323 điểm
 • 841654555xxx
  5,428 điểm
 • 841693043xxx
  5,287 điểm
 • Hải Đăng
  5,260 điểm
 • 4
  Đinh Thùy Dương
  5,225 điểm
 • 5
  Phạm Đình Sơn
  5,036 điểm
 • 6
  841668771xxx
  4,758 điểm
 • 7
  84974356xxx
  4,468 điểm
 • 8
  841672462xxx
  4,254 điểm
 • 9
  Nhàn
  4,073 điểm
 • 10
  Trang Taebi
  3,617 điểm