Giải thưởng

Danh sách nhận giải thưởng

STT Số Điện Thoại Nhận Thưởng Ngày Giờ
1 01625891xxx 2.000đ 18/06/2018 18:39:30
2 01688466xxx 2.000đ 18/06/2018 18:36:19
3 01669369xxx 1.000đ 18/06/2018 18:35:21
4 01644682xxx 10.000đ 18/06/2018 18:05:49
5 01632761xxx 5.000đ 18/06/2018 17:52:51
6 01633465xxx 2.000đ 18/06/2018 17:46:33
7 01672881xxx 2.000đ 18/06/2018 17:31:43
8 0969478xxx 2.000đ 18/06/2018 17:28:45
9 0986453xxx 2.000đ 18/06/2018 17:24:05
10 0983906xxx 2.000đ 18/06/2018 17:14:06
Bạn xếp hạng chưa cập nhật
 • 841626051xxx
  5,182 điểm
 • 84978132xxx
  4,732 điểm
 • NguyễnNgọc HoàngHà
  3,695 điểm
 • 4
  841687010xxx
  3,405 điểm
 • 5
  Đinh Thùy Dương
  2,306 điểm
 • 6
  U S A
  2,154 điểm
 • 7
  Ngoc Anh
  1,954 điểm
 • 8
  Oanh Vũ
  1,877 điểm
 • 9
  84977727xxx
  1,772 điểm
 • 10
  84969686xxx
  1,743 điểm